วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ทฤษฎีคลาสสิค

ลักษณะสำคัญจะมี 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 ได้วิวัฒนาการมาจากเศรษศาสตร์แขนงคลาสสิคใหม่ จึงมีความคล้ายคลึงกันในด้านคตินิยม และในด้านทฤษฎีความรู้
ข้อ 2 จะแสดงถึงสภาวะดุลยภาพเพียงส่วนหนึ่ง กล่าวคือ จะเลือกพิจารณาเฉพาะบางปัจจัย
ข้อ 3 จัดว่าเป็นทฤษฎีประเภทปทัฏฐานที่กล่าวถึงสภาวะที่ควรจะเป็นซึงตรงข้ามกับทฤษฎีที่เป็นปฏิฐานที่แสดงสภาวะที่เป็นอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น